Niek van der Veen

Niek van der Veen

MKB adviseur

“leef en geniet” Veranderkundige. DGA van Expert Opinion BV, adviesbureau voor MKB, opgericht in 1990. Focus op de organisatie van het primair proces en de menselijke factor daarin. Samen met de ondernemer zoeken naar de juiste organisatievorm waarin het resultaat optimaal en de inspanning daarvoor minimaal kan zijn. Zodat ondernemen inspireert en uitdaagt en tijd blijft voor andere aspecten van het leven. Ook sr. expert PUM en stafvrijwilliger Business Link en trainingscoördinator. Trainer en coach. Opgeleid in gedragswetenschap (andragogiek).

Ervaring

sr.expert

Ispahani Islamia Eye hospital, Dhaka, Bangladesh2013 - 2013
Hulp bij het verandering van de organisatie in de richting van een excellente organisatie door training van medische staf en personeel op de werkvloer.

sr. expert

De Jagers Outfitters, Worcherster, Zuid-Afrika2013 - 2013
Retailorganisatie met 15 vestigingen: lijn brengen in de winkelformule, trainen van het winkelpersoneel, de inkopers en advies hoe de interne organisatie aan te passen op de groei van de afgelopen periode ( 3 nieuwe vestigingen in 1 jaar). Resultaat: laatste drie maanden forse groei in de omzet.

Personeelsfuctionaris

Elan Kinderopvang, Grootebroekmei 2004 - november 2005
Opzetten van afdeling Personeelszaken, begeleiding van de veranderingen van de administratieve organisatie, noodzakelijk door de nieuwe wetgeving op het gebied van ICT inkoop (hardware en software) en vervaardiging van een kwaliteitshandboek.

Hoofd POI

Gemeente,juli 2001 - april 2004
Hoofd Personeel, organisatie en Informatica. Afdelingshoofd van een afdeling met 8 personeelsleden.

Adviseur

De Zaak Advies, Haarlemnovember 2000 - juli 2001
Telefonisch adviseren bij vragen van leden, ondernemers, van De Zaak.

interim hoofd Personeelszaken

Hooge Huys verzekeringen/NOG, Amsterdam/Alkmaarjuni 1998 - oktober 1998
Reorganisatie begeleiden van een fusie van twee verzekeraars. Ook verbetering van de administratieve processen en begeleiding van een functiewaarderingsproces van Bakkenist. Eerst opdracht voor twee maanden, verlengd tot 5 maanden.

Zelfstandig Personeelsfunctionaris

Ferney Holland BV, Heerhugowaardfebruari 1995 - oktober 1997
Ten gevolge van een fusie van twee inkooporganisaties waren er ernstige personele problemen. Opdracht: opzetten van een opzet voor personeelszaken en salaris structuur. Binnen een half jaar was de directeur arbeidsongeschikt en werd ik de hoogst leidinggevende. Bij afsluiting van de boekjaren bleken de resultaten hoger te zijn dan ooit daarvoor. Een nieuw aangestelde directeur heeft mijn werk overgenomen.

Interim Directeur

RBIV Peregrinus, Beverwijknovember 1995 - juli 1996
Vervanging zieke directeur en uitvoering geven aan een fusie met een soortgelijke welzijnsorganisatie inclusief het realiseren van een bezuinigingsopdracht van Hfl. 600.000,-. Gerealiseerd door outplacement in eigen beheer van boventallig personeel zonder ontslagnoodzaak.

Interim Personeelsfunctionaris

Thuiszorg Amstel-en Meerlanden, Amstelveenjuni 1995 - november 1995 Arbo richtlijnen in de organisatie implementeren.

administrateur/assistente

Samenwerkingshuisartsenpraktijk, Den Helderdecember 1973 - november 1991
Alle noodzakelijke werkzaamheden buiten de medische handelingen: inkoop, administratie, bancaire zaken, inrichting, onderhoud, personele aangelegenheden.

directeur

St. Administratiewinkel, Den Heldernovember 1986 - april 1989
Werkervaringsproject voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel een opleiding of training te geven binnen een offsetdrukkerij en uitgeverij ten einde in te stromen in een reguliere baan. Doel was 1 persoon per jaar zo te kwalificeren, resultaat 14 personen in twee jaar.