Algemene voorwaarden – WAN2CONNECT trainingen

WAN2CONNECT Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Algemene voorwaarden – WAN2CONNECT trainingen

1. Eigendom van audio- en videomateriaal:
1.1. Alle audio- en videomateriaal dat wordt geproduceerd tijdens trainingen, workshops, coachingssessies of andere diensten die worden geleverd door WAN2CONNECT, waarin de kandidaat deelneemt, blijft eigendom van WAN2CONNECT.
1.2. Het audio- en videomateriaal omvat, maar is niet beperkt tot, opnames van presentaties, pitches, rollenspellen, feedbacksessies en andere oefeningen die deel uitmaken van de aangeboden diensten.
2. Gebruiksrechten:
2.1. De kandidaat verleent hierbij toestemming aan WAN2CONNECT om het audio- en videomateriaal te gebruiken voor trainingsdoeleinden, marketingmateriaal, promotionele activiteiten en andere zakelijke doeleinden van WAN2CONNECT.
2.2. WAN2CONNECT heeft het recht om het audio- en videomateriaal te bewerken, te kopiëren, te reproduceren, te distribueren en openbaar te maken, zowel online als offline, zonder verdere toestemming van de kandidaat.
3. Vertrouwelijkheid:
3.1. WAN2CONNECT zal redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijkheid van het audio- en videomateriaal te waarborgen en zal dit niet delen met derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat, tenzij dit wettelijk vereist is.
3.2. De kandidaat begrijpt en stemt ermee in dat het audio- en videomateriaal, hoewel vertrouwelijk behandeld, kan worden bekeken door trainers en personeel van WAN2CONNECT voor trainings- en evaluatiedoeleinden.
4. Aansprakelijkheid:
4.1. WAN2CONNECT is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of ongemak veroorzaakt door het gebruik van het audio- en videomateriaal, noch voor enige claims van derden met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal.

 

WAN2CONNECT Privacyverklaring

Bij WAN2CONNECT hechten we veel waarde aan de privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens van onze deelnemers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en welke maatregelen we nemen om uw gegevens te beschermen.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we:
We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt bij het invullen van het registratieformulier voor onze workshops. Dit kan onder meer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bedrijfsnaam en betalingsgegevens bevatten.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie:
We gebruiken uw persoonlijke informatie om uw registratie voor onze workshops te verwerken, u relevante informatie te verstrekken over de workshop waarvoor u zich heeft aangemeld, en om contact met u op te nemen indien nodig met betrekking tot uw deelname aan de workshop.

Met wie delen we uw persoonlijke informatie:
We delen uw persoonlijke informatie alleen met derden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, zoals betalingsverwerkers om uw betaling te verwerken. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins delen met derden voor marketingdoeleinden.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie:
We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Alle gevoelige informatie die u verstrekt, wordt versleuteld via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie:
U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die we hebben verzameld en om correcties aan te brengen als deze onjuist of onvolledig zijn. U heeft ook het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze systemen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.

Contact met ons opnemen:
Als u vragen heeft over onze privacypraktijken of als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, corrigeren of verwijderen, neem dan contact met ons op via administratie@wan2connect.com.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2021.