GLO- en VOJ-Schoolmediatheken besteden aandacht aan drugspreventie

Schoolmediatheken besteden dit jaar aandacht aan drugspreventie. De Verenigde Naties (VN) heeft 26 juni uitgeroepen tot Internationale Anti-Drugsdag. Het thema dit jaar is ‘Addressing drug challenges in health and humanitarian crises.’

In verband met deze internationale dag heeft de Basic Life Skills Education Unit in samenwerking met de School Mediatheek Dienst (SMD) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti-drugs Raad gemeend extra aandacht te moeten besteden aan drugspreventie via de verschillende schoolmediatheken van op de GLO- en VOJ-scholen, zo bericht het minOWC zondag 26 juni.

Binnen het speciaal onderwijs zijn enkele scholen die een mediatheek hebben en ook drugspreventie-activiteiten voor kinderen met een beperking uitvoeren. Deze kinderen vormen een hoge risicogroep. De scholen binnen het speciaal onderwijs met een mediatheek zijn Louis Braille, S.O. Maretraite, S.O. Lamtoro, Mytyl, Louis Braille en V.S.O. Emma.

Het doel is om jongeren bewuster te maken van de gevaren van drugsgebruik en ze te leren niet in de verleiding te komen om drugs te gebruiken. De sessies zijn gebaseerd op het ontwikkelen van levensvaardigheden die jongeren in staat stellen om te kunnen gaan met alledaagse situaties.

Van 20 tot en met 30 juni wordt door schoolmediatheekwerkers binnen het GLO- en VOJ-onderwijs aandacht besteed aan verschillende onderwerpen van drugspreventie.

Op de Internationale Anti-Drugsdag staan burgers in de wereld stil bij de gedachte aan de schade toegebracht door de productie, handel en gebruik van drugs en drugscriminaliteit. Vanaf 1988 wordt er jaarlijks op deze dag aandacht besteed aan de problemen met drugs. De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), waar Suriname ook lid van is, koppelt elk jaar een thema voor de Internationale Dag en lanceert campagnes om het bewustzijn over het wereldwijde drugsprobleem te vergroten. Gezondheid is het voortdurende thema van de wereldwijde drugs campagne, zo is te lezen op Wikipedia.