Kennismakingsbijeenkomst minister Somohardjo met ‘verkiezingsactoren’

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) verrichte vrijdag in het Lalla Rookhgebouw de opening van de eerste kennismakingsbijeenkomst van alle verkiezingsactoren en organen. Het doel hiervan was om elkaar te leren kennen, maar meer nog om de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren te vernemen, teneinde een vlotte samenwerking te kunnen realiseren gedurende het traject naar de verkiezingen van 2025. 

De BiZa-bewindsman benadrukte in zijn toespraak, dat de noodzakelijke institutionele structuren moeten zorgen voor de monitoring en het stroomlijnen van het gehele proces. “Suriname staat bekend om goede en eerlijke verkiezingen. Deze goede reputatie die wij als land hebben, moeten we behouden en verder versterken.”

Iedereen heeft volgens minister Somohardjo de taak en verantwoordelijkheid om de komende verkiezingen beter, transparanter en efficiënter te organiseren. “Op elke verkiezingsactor in het verkiezingsproces rust er dus een grote verantwoordelijkheid om de reputatie van Suriname hoog te houden”, sprak de bewindsman. 

Een bijzonder woord van dank ging uit naar de UNDP (United Nations Development Programme) die de bijeenkomst, die een belangrijke aanzet was voor het bouwen van een duurzame basis voor de organisatie van goede verkiezingen, mogelijk heeft gemaakt.

Bij de bijeenkomst waren aanwezig het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV), de Beleidscommissie, waarin de directeuren van alle verantwoordelijke ministers zitting in hebben, belast met de verkiezingen, het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), het Centraal Hoofdstembureau (CHS), de districtscommissarissen, en de verkiezingswerkgroepen (18 in totaal).

Met het oog op het creëren van een goede samenwerking tussen alle verkiezingsactoren en – organen, is het zaak dat de zwakke schakels die tijdens de verschillende evaluaties zijn geïdentificeerd, worden aangepakt. Er dient gezamenlijk worden bekeken hoe en welke functionele oplossingen kunnen worden aangedragen met het doel de verkiezingsorganisatie verder te versterken en te verbeteren.  

Minister Somohardjo verwacht, dat de invulling van de individuele rollen in eenheid en op basis van een goede onderlinge verstandhouding zal plaatsvinden met als uiteindelijk doel het imago van ons binnen het democratisch bestel niet te schaden.